Küpsised

Meie koduleht kasutab küpsiseid (cookies). See tähendab, et meie kodulehte vaadates salvestub Teie arvutisse teatud informatsiooni. See informatsioon salvestub küpsiste (cookies) või samalaadsete failidena. See informatsioon võib meid aidata. Need on meile abiks näiteks kodulehe Teie eelistustele ja huvidele vastavamaks muutmisel. Enamikud sirvijad (web browser) võimaldavad küpsised (cookies) arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida nende loomine või saada hoiatus enne küpsise salvestamist. Nende võimaluste kohta leiate täpsemat teavet oma sirvija (web browser) juhendist või abimenüüst.

Privaatsus

Teie isikuandmed, mille sisestasite ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja Loovuspood ei avalda neid kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.